Integritetspolicy

Kroppscompagniet behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras eller på annat sätt behandlas har du rätt till viss information om dessa uppgifter. Ansvarig för personuppgifter är Cecilia Blomberg, VD.

Kroppscompagniet är ansvariga för att behandlingen av dina personuppgifter är korrekt. Du kan alltid kontakta oss via mail till [email protected]. Kroppscompagniet behöver vissa uppgifter om dig för att kunna utföra behandlingar.

Som kund sparas dina personuppgifter och behandlas för vissa särskilda ändamål. Dessa uppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer och uppgifter relevanta för behandling, exvis hudtyp, allergier och vilka produkter som använts. Personuppgiftsbehandlingen som utförs i samband med din bokning följer gällande lagstiftning. Den är nödvändig för fullgörandet av bokningen och för att Kroppscompagniet har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. Informationsinhämtningen sker efter aktivt samtycke med kunden i samband med bokning.

Personalens uppgifter lagras i lönesystem samt namn, bilder och epost i bokningssystemet.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis hälsa – utförs endast efter nödvändighet och med stöd av lagstiftning.

Kroppscompagniet behandlar dina personuppgifter med ändamål att upprätthålla en god registervård. Skötsel av kundadministration, utskick av nyhetsbrev och relevant marknadsföring. Dina personuppgifter behandlas med nödvändighet i Kroppscompagniets IT-system och våra underleverantörer.

Lagringstiden

Kroppscompagniet behandlar dina personuppgifter så länge som du är en aktiv kund senast tre år efter att du senast varit i kontakt med Kroppscompagniet så raderas dina personuppgifter. Kroppscompagniet fortsätter endast att lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen av uppgifterna. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. Dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skickas till [email protected]. Du har också rätt att vända dig till datainspektionen/integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål. Vi hoppas att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring dina personuppgifter.

Genom att du redan godkänt Kroppscompagniets avtal vid bokning av din tjänst, behöver du inte göra någonting. Vill du inte få någon marknadsföring, kan du när som helst kontakta oss via [email protected] och begära att vi upphör med utskicken.

Säkerhet och skydd

Alla system är lösenordsskyddade och inga underleverantörer har tillgång till några system. Om kundinformation blir röjd eller stulen informerar vi Datainspektionen om detta inom 72 timmar för upptäckandet.